Najpierw fotografuję twarz – wywołuję na niej grymas, potem szkicuję. Aby poznać dokładnie przestrzenną anatomię twarzy, robiłem wcześniej modele w plastelinie.

Taki rysunek przenoszę na blachę miedzianą, używając 
do tego specjalnego rylca.